Bankacılık Haberleri

Banka Kredisi Borcuna Hapis Cezası Var Mı?

Banka Kredisi Borcuna Hapis Cezası Var Mı?

Banka kredisi kullandıktan sonra, kredi geri ödemelerini düzenli olarak yapamayan kredi borçluları veya kullandıkları kredi kartı borcunu ödeyemeyen kredi kartı borçluları, bu ödeme güçlüğü içerisinde bir de bankaya olan borçlarını ödemezlerse, banka borcuna hapis cezası ile karşı karşıya kalıp kalmayacaklarını düşünerek endişelenmektedirler.

Kredi Borçlarında Hapis Cezası Var mı?

Bankalara krediler den dolayı borçlu olan kişilerin bu endişeye kapılmalarında, çevrelerindeki insanlardan edindikleri kulaktan dolma bilgilerin payının bulunmasının yanı sıra, bankaların anlaşmalı olduğu hukuk şirketi çalışanlarının, borçlulara, borçlarını ödemedikleri takdirde hapis cezası ile cezalandırılacaklarını söylemeleri de etkilidir.

Kulaktan dolma bilgiler ve üçüncü kişilerin tehdit içeren söylemlerini bir yana bırakarak, konuyu yasal mevzuat çerçevesinde değerlendirdiğimiz yazımızı okuduktan sonra, konu hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Koruyucu Hükmü

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Suç ve Cezalara İlişkin Esasların düzenlendiği 38. Maddesinin 8. Fıkrası, hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamayacağı hükmünü düzenlenmiştir. Madde düzenlemesinden açıkça anlaşılacağı üzere, hiç kimse, herhangi bir banka ile imzalanmış olduğu kredi veya kredi kartı kullanım sözleşmesinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmediği, yani borcunu ödemediği için özgürlüğünden alıkonulamayacak, hapis cezasına maruz kalmayacaktır.

Sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmemesi sebebiyle hapis cezası ile cezalandırılmanın söz konusu olmayacağı Anayasal güvence altında olmasına rağmen, icra takibine konu olmuş bir borçtan dolayı, hapis cezası ile karşılaşılabilecek durumlar mevcuttur.

Şimdi, borçlusu olunan bir icra takip dosyasından dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalınabilecek durumları inceleyelim.

Taahhüdü İhlal Suçu

Yukarıda da belirtildiği üzere, bu suçun işlenmesinin söz konusu olması için öncelikle usulüne uygun olarak başlatılmış bir icra takibi bulunmalıdır.

Taahhüdü ihlal suçunun oluşması için gereken ve İcra İflas Kanunu’nda sayılmış olan diğer şartlar kısaca şöyledir:

  • Borçluya ait mallardan borca yetecek kadarı haczedilmiş olmalıdır
  • Alacaklı hacizli malların satışını istemeden önce, borçlu tarafından icra dosyasına, borcu muntazam taksitler halinde ödemek hususunda taahhütte bulunulmalı ve borcun ilk taksiti icra dosyası üzerinden hemen ödenmelidir.
  • Ödenmesi taahhüt edilen taksitlerin her biri, toplam borç miktarının dörtte birinden az olmamalı ve ödeme süresi üç ayı geçmemelidir.

Bu şartlar dahilinde taahhütte bulunan borçlu, hacizli malların satışını engellemiş, icra takibini geçici olarak durdurmuş olur.

İşte ödenmesi taahhüt edilen borç, düzgün taksitler halinde beyan edilen sürede ödenmez ise borçlu bir ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalır; çünkü “Taahhüdü İhlal” suçunu işlemiş olur.

Bu suç İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir ve taahhüdü ihlal eden borçlunun, alacaklının talebi üzerine 3 ay tazyik hapsine karar verileceği belirtilmiştir.

Bir icra takip dosyası sebebiyle hapis cezası ile karşılaşılabilecek diğer bir durum, mal beyanında bulunmama suçu olarak karşımıza çıkar.

Mal Beyanı Nedir?

Alacaklı tarafından icra dairesine başvurularak, borçlu hakkında icra takibi başlatılması talep edildiğinde, öncelikle borçluya bir ödeme emri gönderilir. Ödeme emri icra müdürlüğü tarafından alacaklının takip talebine göre düzenlenmiş, borcu ve borca ait ayrıntıları gösteren bir belgedir. Bu belgede borçluya, belirtilen süre içerisinde mal beyanında bulunması ihtar edilir.

Mal beyanı, kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun, icra müdürlüğüne başvurup, yazılı veya sözlü olarak, sahip olduğu mal, alacak ve haklarından borca yetecek miktarı hakkında bilgi vermesi işlemidir. Mal beyanında ayrıca borçlunun, her türlü kazancı, gelirleri ve geçim kaynakları ile borcu ne şekilde ödeyeceği hakkında da bilgi vermesi gerekir.

Mal Beyanında Bulunmama

İcra İflas Kanunu, kendisine tanınan süre içerisinde, mal beyanında bulunmayan borçlunun, alacaklının talebiyle, beyanda bulununcaya kadar, icra mahkemesi tarafından sadece bir defa hapisle cezalandırılabileceğini düzenlemiştir. Hapis cezasının süresinin üç ayı geçemeyeceği de yine İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ