Bankacılık Haberleri

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Ayakta Tedavi Teminatı Nedir?

Sigorta şirketleri, sağlık sigortalarında esas olarak; sadece yatarak tedavi güvencesi, ya da hem yatarak hem de ayakta tedavi güvencesi olmak üzere iki farklı güvence şekli sunarlar. Sağlık sigortalarında genel olarak ayakta tedavi güvencesi tek başına alınamıyorken, yatarak tedavi güvencesi tek başına alınabilir.

Yatarak tedavi güvencesi alınmışsa, herhangi bir sağlık kuruluşunda yatarak tedaviyi gerektiren bir hastalık olması durumunda yapılacak sağlık harcamaları da sigortayı sağlayan şirket tarafından karşılanır. Bu yatarak tedavi içerisinde ameliyat olma durumu olabilir de, olmayabilir de.

Yatarak ve ayakta tedavi güvencesi tek başına alınmış ise, yukarıda açıklanan güvencelerin yanı sıra muayene ücretleri, tahlil ve ilaç masrafları, röntgen, ultrason, tomografi, MR, sintografi ve benzeri, tanıya yönelik yapılan tüm harcamalar dahil olmak üzere fizik tedavi harcamaları da sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Hemen hemen tüm sigorta şirketlerinin verdiği güvencelerin kapsamı ve teminatları birbirinden farklıdır.

Ayakta Tedavi Güvencesinin Sağladığı Başlıca Güvenceler:

1- Doktor Muayene Giderleri: Uzman veya herhangi bir pratisyen doktorun ya da onun gözetimi altında yapılan ayakta muayene hizmetleridir. Bu hizmetlerin, çalışma ruhsatı verilmiş özel muayenehane, hastane veya klinikte verilmiş olması gerekir.

2- İleri Teknik Giderleri: Doktorun, hastalığın teşhisine yönelik olarak gerekli bulduğu röntgen, tomografi, MR, anjiografi, kolonoskopi, gastroskopi, endoskopi, tomografi, odyografi, sintigrafi ve benzeri ileri tetkik giderlerdir. Kimyasal madde ve ilaçlara ait giderler de güvence altındadır.

3- Teşhise Yönelik Giderler: Doktorun teşhise yönelik istediği her türlü kardiyoloji, radyoloji, nükleer tıp, laboratuar ve benzeri giderlerdir.

4- Reçeteli İlaç Giderleri: Bir sağlık kuruluşu dışında yapılacak olan tedavi için doktorun yazdığı reçete ile alınan ilaçlardır. Kemoterapi ve diyaliz tedavisi sonra yapılacak tedavide kullanılan ilaçlar da güvence kapsamındadır. Anestezi esnasında kullanılan ilaçlar, tetkikler ve tahliller de güvence altındadır.

5- Fizik Tedavi Giderleri: Hastalığın tedavisi sırasında doktorun gerekli bulduğu fizik tedavi giderlerdir. Genellikle, ilave güvence olarak alınmışsa fizik tedavi giderleri karşılanır.

6- Belirli Aralıklarla Yapılan Kontroller: Herhangi bir şikayet olmasa da yapılacak olan kontroller ve bu sırada gerekli görülecek tahlil ve tetkiklerin giderleri güvence altındadır. Doğum teminatı alınmış ise doğum sonrası kontrol amacıyla yapılan muayeneler de güvence altındadır.

Bütün bu ödemeler, sağlık sigortası limitlerine ve poliçe koşullarına uygun olmak şartıyla yapılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ